Udržet vaši kočku zdravou

Co je kastrace u koček?

Co je kastrace u koček?

Kastrace je postup používaný k „odstranění sexu“ u zvířete. Tento postup se používá k řízení růstu populace zvířat, ke snížení nežádoucího sexuálního chování u domácích zvířat a ke snížení nebo vyloučení možnosti některých chorobných stavů později v životě (jako je pyometra nebo infekce dělohy). Kastrace je termín používaný k popisu odstranění gonád (varlat) u samců. Spaying je termín používaný k popisu sterilizačního postupu u žen. Postup spayingu nejčastěji sestává z ovariohysterektomie (odstranění vaječníků i dělohy). Oba postupy jsou prováděny v celkové anestézii a oba zahrnují chirurgický řez. Kastrace se provádí nejčastěji ve věku kolem šesti měsíců. Mnoho veterinárních lékařů však tento postup provádí dříve - v některých situacích již za 8 - 10 týdnů. Včasné kastraci lze provést bezpečně a má řadu výhod, zejména v případě adopce domácího mazlíčka.