Trénink chování zvířat

Domácí zvířata a PTSD: Jak zvířata pomáhají s traumatem

Domácí zvířata a PTSD: Jak zvířata pomáhají s traumatem

Miliony Američanů žijí s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD), což je psychiatrický stav, ke kterému dochází u těch, kteří byli svědky nebo zažili traumatickou událost. Jednotlivci s PTSD mohou pociťovat intenzivní myšlenky a pocity související s jejich specifickými zkušenostmi, často dlouho poté, co nastala jejich konkrétní traumatická událost.

Co je to PTSD Pet Therapy?

Studie ukazují, že jedním ze způsobů, jak zmírnit příznaky PTSD, je častá interakce se zvířaty. Terapie pro domácí mazlíčky je řízená interakce mezi člověkem a vyškoleným zvířetem s další podporou poskytovanou psovodem. Účelem terapie domácího mazlíčka je pomoci někomu zotavit se z duševního utrpení nebo se s ním vypořádat.

Nejběžnější zvířata používaná k terapii jsou psi a kočky, ačkoli v závislosti na okolnostech lze použít i ryby, morčata a koně. Typ vybraného zvířete obvykle závisí na léčebném plánu zavedeném mezi pacientem a jeho terapeutem, stejně jako na úrovních a preferencích osobního pohodlí. Dalším názvem pro terapii pro domácí zvířata je terapie podporovaná zvířaty (AAT), která se konkrétně týká formální, strukturované sady relací, které pomáhají lidem dosáhnout konkrétních cílů během jejich léčebného procesu.

Jaké jsou kroky zapojené do terapie PTSD Pet Therapy?

Terapie pro domácí mazlíčky bude provádět lékař nebo terapeut, který řídí léčbu. Cvičený psovod, který je často majitelem domácího mazlíčka, přivede zvíře na každé setkání a spolupracuje s lékařem nebo terapeutem, aby pomohl dosáhnout stanovených cílů. Prvním krokem v terapii domácích zvířat je zajištění vhodného zvířete pro pacienta. Je nepravděpodobné, že by terapie šla dobře, pokud zvíře a pacient nejsou schopni navázat spojení a stát se spolu navzájem. Mezi psy, které se nejlépe hodí pro spojení s PTSD, patří labradorští retrívři, němečtí ovčáci a pudlíci, protože tato plemena jsou známá svou loajalitou, milující a vyživující povahou a klidem.

Mnoho organizací školí dobrovolníky a domácí zvířata a spojuje je s poskytovateli zdravotní péče, aby ti, kteří hledají pomoc, usnadnili práci. Před účastí na terapii domácích zvířat musí zvíře a jeho psovod nejprve splnit určité požadavky, mezi něž patří fyzické vyšetření zvířete, aby se potvrdilo, že bylo imunizováno a že je bez nákazy. kurz naučit trenéra o interakci s ostatními lidmi a certifikaci od sponzorující organizace. Jakmile zvíře a psovod prošli tímto procesem, jsou přiřazeni k terapeutickým sezením podle individuálních potřeb.

Jaké jsou výhody terapie PTSD Pet Therapy?

Terapie pro domácí zvířata staví na pouto člověka a zvířete. Pro někoho s PTSD může interakce se servisním psem pomoci uklidnit mnoho fyzických a duševních příznaků, včetně vysokého krevního tlaku a špatného zdraví srdce. Interakce s terapeutickým mazlíčkem také uvolňuje určité endorfiny, které umožňují jednotlivci cítit se klidně a uvolněně. To pomáhá zmírnit bolest, zlepšit celkový psychický stav a snížit stres.

V závislosti na příčinách PTSD osoby může být servisní pes použit několika způsoby k dosažení různých cílů. Stanovení definovaných cílů u lékaře nebo terapeuta je nezbytnou součástí tohoto procesu, protože pak lze sledovat pokrok a zjistit, zda nedošlo k významné změně od začátku do konce. Cíle týkající se terapie PTSD pro domácí zvířata mohou zahrnovat spokojenost pacienta, zmírnění deprese a úzkosti, zlepšení výhledu na život, snížení osamělosti a zlepšení sociálních dovedností.